Ez az oldal sütiket használ. A "süti" olyan információ, amelyet egy webhely küld a böngészőjének. Segít a webhelynek az önről vagy az Ön preferenciáiról szóló információk memorizálásában, hogy megkönnyítse a navigációt a webhelyen. A süti segít nekünk a weboldal használatának és használatának statisztikáinak meghatározásában is. Nem használjuk a sütik által közölt információkat a webhelyhez nem kapcsolódó célokra.

 

Kedves Anyukák és Apukák!

 

A leendő elsősöknek szóló, iskolába hívogató Mazsola Akadémia programjaink a rendkívüli helyzetre való tekintettel elmaradnak. Önök és gyermekeik azonban megismerkedhetnek a leendő első osztályos tanító nénikkel és betekintést nyerhetnek a mindennapjainkba az intézményünk honlapján keresztül. Iskolánk gazdag, sokszínű tanórai és tanórán kívüli foglalkozásai, a jól felszerelt tantermei, változatos módszertani és nevelési programjai minden lehetőséget megadnak arra, hogy gyermekeink kibontakoztathassák képességeiket.

 

 

OVIBÓL A SULIBA

Iskolaérettségi mutatók

Testi érettség, motoros fejlettség

 • Mozgása legyen összerendezett.
 • Tudja az irányokat elméletben és gyakorlatban is.
 • Testrészeit felismeri, megnevezi.

 

Motoros képességek:

 • Legyen képes ütemtartással járni.
 • Nagymozgása legyen összerendezett.
 • Finommozgása, ceruzatartása könnyed.
 • Szem-kéz, szem-láb koordinációja jó.

 

Értelmi képességek

 • Formaészlelésnél térbeli formák kialakítására képes.
 • Tapintás észlelése pontos pl.tárgy, testrész felismerés tapintás alapján.
 • Külső környezet hangjait felismeri.
 • Képzelete az alkotó szinten van.
 • Figyelme hosszú idejű legyen képes 25 percig figyelni. Ne adja fel 5 perc után a tevékenységeit.
 • Megosztott figyelemre képes.
 • Általánosításra, kiegészítésre képes.
 • Tud összehasonlításokat végezni.(fogyó-gyarapodó játékok)
 • Összefüggéseket felismeri.
 • Visszaidézésre, visszaéneklésre képes.
 • Számfogalma 10-es körben kialakult. (kiszámolók, versenyjátékok)

 

Érzelmi, akarati élet:

 • Kiegyensúlyozott, nem lobbanékony.
 • Társaival szemben elfogadó, együttműködő. Képes együtt játszani társával.
 • Képes a szabályokat betartani, szükség esetén társát figyelmeztetni rá. (Ügyességi játékok, körjátékok, viselkedési szabályok járás, tánc, játék közben)
 • Érzelmi megnyilvánulásai reálisak (tudjon veszíteni, nem dühöng, ha egy játékban ő az utolsó)
 • Játék választás során társát elfogadja, „nem kell nekem ez” nem nyilvánul meg.

 

Szocializálódás:

 • Alapvető udvariassági szabályokat betartja. (Páros játék.)
 • Szívesen vesz részt közös tevékenységben.
 • Képes együttműködni, alkalmazkodni.
 • Pozitív énképe van.
 • Legyen képes önfegyelemre.
 • Térben tudjon tájékozódni.

 

Anyanyelvi fejlettség:

 • Szívesen beszél.
 • Beszéde érthető.
 • Beszédstílusa megfelelő. (hangsúly, hangszín, tempó, hangerő)
 • Kapcsolatteremtő és tartó képessége jó.

 

Egyéb összefoglaló:

 • Legyen képes a kanalat, villát használni az étkezés során. (Helyes tartás.)
 • Tudjon ceruzát fogni.
 • Ne vésse rajzolásnál a vonalakat.
 • Gyakorolja a cipőfűzést.
 • Legyen tisztában a számokkal 0-től 10-ig. Ne 5-ös körben legyen kialakult fogalma, hanem 10-esben.
 • Legyen képes rendet tartani maga körül, ruháit ne a földre dobálja öltözése során.
 • Kötött feladat során ne álljon fel.
 • Tudjon párjával (kettesével) vonulni.
 • Alakuljon ki a kézmosás iránti igény, evés előtt.
 • Önálló mosdóhasználat.
   bazisintezmeny    dig temahet  tehetseg  bga logo szines boldog iskola logo