Ez az oldal sütiket használ. A "süti" olyan információ, amelyet egy webhely küld a böngészőjének. Segít a webhelynek az önről vagy az Ön preferenciáiról szóló információk memorizálásában, hogy megkönnyítse a navigációt a webhelyen. A süti segít nekünk a weboldal használatának és használatának statisztikáinak meghatározásában is. Nem használjuk a sütik által közölt információkat a webhelyhez nem kapcsolódó célokra.

hatartalanul logo

A digitális oktatással kapcsolatos kérdését az alábbi telefonszámon teheti fel:

06-20/473-96-93

nbt logo nagy

EU kohezios logo

KEHOP-5.4.1-16-2016-00252   

 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság éjjel-nappal hívható gyermekvédő hívószáma: 06-80/630-155

 

Iskolánk 2019. szeptember 29-én lett 130 éves. Fennállását 2019. április 11-12-én nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepeltük meg a Váci Művészeti Napok keretében.

Az év elejétől a neves évfordulóra készült az iskolánk apraja-nagyja. Takácsné Tót Abonyi Márta igazgató-helyettes vezetésével gyűjtő- és kutatómunka vette kezdetét, amihez sok anyagot kaptunk szülőktől, volt kollégáktól, diáktársaktól. Mire elérkeztünk a nagyszabású ünnepségsorozathoz, - tanárok, diákok, segítő szülők és jó szándékú támogatók egyaránt - hatalmas munkát tudhattunk magunk mögött. Ezúton is szeretném megköszönni nekik!

Az egész iskolát megmozgató ünnepi műsornak a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ adott helyet. A felszólaló vendégeink között köszönthettük Hoffmann Rózsa államtitkár asszonyt, Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselőt, dr Sík Sándor önkormányzati képviselőt, Dr. Nagy Adélt, a Győri Tankerületi Központ igazgatási vezetőjét.

Külön is köszönöm a fergeteges délutánt Ráczné Persler Edina és Illés-Vados Gyöngyvér szervező kollégáimnak, volt tanítványainknak, és az ünnepi műsorban fellépő gyerekek felkészítésén fáradozó kollégaimnak. Áldozatos munkájuknak köszönhetően felejthetetlen nap volt mindannyiunk számára!

Pár gondolat iskolánk 130 éve történt alapításáról. Az iskolánk elődjét a Pannonhalmi Bencés Rend építette fel 1889-ben. Ha hirtelen visszakerülnénk 1889-be, még találkozhatnánk a száműzetésben élő idős Kossuthtal, meglátogathatnánk Erkel Ferencet, Magyarország himnuszának megzenésítőjét. Láthatnánk az 1889-es világkiállításra épült Eiffel-tornyot, Budapesten pedig az első villamost. És Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című regénye is ebben az évben játszódott.
Akkor - abban az időben - volt Győrszentivánon egy nemes lelkű adományozó. Településünk nagy szülöttje, Molnár Vid Bertalan kapucinus szerzetes volt az a segítőkész ember, aki anyagi támogatást adott az iskolánk alapításához és működtetéséhez.

Iskolánk régi szárnya 1889 őszére készült el, a Szent Benedek-rend pannonhalmi főapátság alapításával. Az Alapító okirat szerint iskolánk, „az alapítványt tevő Molnár Vida Bertalan, valamint az alkalmazott nővérek jelenlétében 1889 évi szeptember 29-ik napján ünnepélyesen felavattatott.”
Az intézmény 130 éves Alapító okirata - a középkori kódexírók és másolók díszes megjelenítésére emlékeztető, kézzel írott, viaszpecséttel ellátott okmány - féltve őrzött kincse iskolánknak.
Az 1948-as államosításig - zárdaiskolaként működött, ahol az Isteni Szeretet Lányainak apácái tanítottak. Az iskola működéséhez Molnár Vid Bertalan, falunk jótevője, nagy értékű alapítvánnyal járult hozzá. Kék selyemzászlót is kapott tőle az iskola, a vallási ünnepeken történő felvonuláshoz.
A kék-fehér szín, mai napig jelképe az iskolánknak.Az iskolatörténeti kiállításon iskolánk Alapító okiratát eredetiben is megtekinthették az érdeklődők. A kiállítás megrendezésével célunk volt, hogy a mai diákok is bepillanthassanak a „régmúlt” iskolájába. Ehhez régi képekkel, bizonyítványokkal, taneszközökkel és egyéb szemléltetőeszközökkel rendeztünk be egy tantermetet. A régi osztályterem berendezése kiállítássá Takácsné Tót Abonyi Márta igazgató-helyettes munkáját dicséri, melyhez nagy segítséget nyújtott Baranyó Katalin és Takács Norbert gyűjteménye is.

Valljuk iskolánk névadójának, Váci Mihály költőnek gondolatát és ennek szellemében tesszük dolgunkat: „élni:- szeretni, hinni a világot; tenni valamit, mivel besugárzod”. Neves igazgató elődök álltak már az iskola élén és méltó tetteikkel „sugározták be” az iskolát, annak életét!

Iskolánkért emlékplakettel - Hagyományteremtő tevékenységért”mondtunk köszönetet Asztalos Attiláné igazgatónőnek. Gabi néni 1986 és 1997 között vezette az iskolát. Váci Mihály emlékszobrot avatott és elültette a Váci-emlékfát, a jegenyét, mely ma már túlnőtt az iskolán. Igazgatósága alatt rendezte meg először iskolánk a Váci Napokat. Az ő bíztatására indult útjára a máig sikeres Vadvirágok színjátszó csoportunk, és az országos versenyeredményeket elérő szorobán oktatásunk.

Iskolánkért emlékplakettel - Hagyományteremtő tevékenységért”mondtunk köszönetet Margitics Miklósné igazgatónőnek. Julika néni 1997-2007-ig volt iskolánk igazgatója. Igazgatóként az iskola új alapdokumentációit kellett kidolgoznia, a számítástechnika tantárgy, illetve az orosz helyett az angol és a német nyelveket bevezetnie.  Igazgatása alatt indult meg a kerékpártúrák, vándortáborok, sítáborok szervezése, korcsolyapálya létrehozása, a bevezetése, informatikai tanterem kialakítása. Munkásságát fémjelzi a Váci-emlékhely kialakítása, és az arra érdemes diákoknak Váci-díj alapítása.

Iskolánkért emlékplakettel - Hagyományteremtő tevékenységért” mondtunk köszönetet Kőszegi-Németh József igazgató úrnak. Jóska bácsi 2007-2012-ig volt igazgatója iskolánknak. Ezen idő alatt új, reformpedagógiai módszerekkel ismertette meg a tantestületet itthon és külföldön: Dalton- pedagógia, kooperatív oktatás, Montessori-módszer, a Lions Quest személyiségfejlesztés, az interaktív tábla kezelése és a Tehetség gondozása. Nevéhez fűződik a Liszt Ferenc Zeneiskola hangszeres képzésének indítása iskolánkban. Az „Esélyt a Szentiváni Ifjúságnak” egyesület alapítása.

Az "Iskolánkért Emlékplakett" adományozásával hagyományt szeretnénk teremteni. Ettől az évtől kezdve, minden tanév végén egy aktív pedagógust szeretnénk majd részesíteni ebben az elismerésben. Az a kolléga nyeri el e kitüntetést, akinek szakmai munkáját, tehetséggondozó tevékenységét, az iskoláért való önfeláldozását, a kollégákkal való együttműködését, segítőkészségét és emberségét a nevelőtestület legkiemelkedőbbnek, legpéldamutatóbbnak találja.

A Miniszter Elismerő Oklevele” kitüntetést Pingiczer Gizella igazgató-helyettes asszony érdemelte ki a munkavégzésére jellemző a maximális elköteleződéssel, melyet hittel, nagy szakmai hozzáértéssel, lelkesedéssel és gyermekszeretettel végez.

A 130. évforduló kapcsán elgondolkoztunk azon, hogy vajon Milyen lesz majd a jövő Váci iskolája? Iskolánk az elmúlt 5 évben az Arizona és a Tehetség program mellett 3 új programot is elindított a test-szellem-lélek művelése érdekében. Az egészségpszichológia azt tanítja: „Napi négy ölelés kell a túléléshez, nyolc a szinten maradáshoz és tizenkettő a gyarapodáshoz.” A Békés Iskolák bántalmazás ellenes, és a Boldog Iskola pozitív gondolkodásra, boldogságra és hálára nevelő programjai ezeket a gondolatokat erősítik. Ebben az évben indított Biztonságos Iskola balesetmegelőző program is az egymásra figyelésre, az egymás segítésére neveli tanulóinkat.
Az elmúlt években - jórészt pályázatoknak, adományozóknak és az egyesületünknek köszönhetően - rengeteget „tettünk”annak érdekében, hogy eszközökkel is tovább gazdagodjon iskolánk. 15 aktív tábla, aszfaltjátszótér, pingpongasztalok, sakkasztalok, iskola melletti egészség-tanösvény, gumilapokkal borított sportpálya, újra festett tornaterem, kicserélt színes öltözőszekrény-ajtók, ivókút az udvaron, felújított grotta, „békés lépcső” feliratok, Molnár Vid Bertalan képeivel díszített emléksarok, „A fény útja”képsorozat.

Továbbra is feladatunknak tekintjük, hogy kollégáinkkal közösen oly dolgokat teremtsünk, amellyel iskolánk tovább fejlődhet - még szebb, még jobb, még színesebb jövőt teremtve és adva át tanítványainknak. Ezért reméljük, hogy utódaink - mint mi - tovább viszik majd az iskola több mint 100 éves tradícióját és gazdagítják majd új és új színekkel. És reméljük, hogy az iskolánkban folyó munkát továbbra is magas színvonalú, kreatív oktató-nevelő munka jellemzi majd!
Ehhez, e jeles nap alkalmával kívánok iskolámnak és a jövő nemzedékének olyan elhivatott és kiváló pedagógusokat, mint a mostaniak. Hogy a vácis diákok és szüleik továbbra is olyan alapokat kapjanak, amelyek egy életre elkíséri őket.

Az ünnepség után az iskola alapítóját, Molnár Vid Bertalant ábrázoló csempekép került avatásra, mely Váci utcán, az iskolánk frekventált falán került elhelyezésre. Ez úton is köszönjük Dr. Sík Sándor képviselőúr adományát - Sándor József Péter alkotász csempeképét - mely Molnár Vid Bertalannak, iskolánk alapítójának nagylelkűségét és nagyságát hirdeti az arra járók számára.

Az igazán színvonalas jubileumi emlékkoncerttel zárult a nap, mely a Duna Filmszínházban került megrendezésre. Az estet iskolánk énekkarának vezetői Mecséri Krisztina és Mátics-Bódai Krisztina énektanárok szervezeték.

Régi magyar áldás gondolataival kívánok iskolánknak és mindannyiunknak áldott jövőt:

„Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.

Őrizzen hát ez az áldás
fájdalomban, szenvedésben…
Őrizzen meg Önmagadnak,
és a Téged szeretőknek.”

 

Répásiné Hajnal Csilla
iskolaigazgató

 

      dig temahet  tehetseg  bga logo szines boldog iskola logo