Ez az oldal sütiket használ. A "süti" olyan információ, amelyet egy webhely küld a böngészőjének. Segít a webhelynek az önről vagy az Ön preferenciáiról szóló információk memorizálásában, hogy megkönnyítse a navigációt a webhelyen. A süti segít nekünk a weboldal használatának és használatának statisztikáinak meghatározásában is. Nem használjuk a sütik által közölt információkat a webhelyhez nem kapcsolódó célokra.

EU kohezios logo

KEHOP-5.4.1-16-2016-00252   

 

 

 

hatartalanul logo

 

KEDVES LEENDŐ ELSŐS SZÜLŐK!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a leendő elsősök beíratása:

2019. április 11-én (csütörtökön) 8 - 19 óráig,
2019. április 12-én (pénteken) 8 - 19 óráig lesz.

Sok szeretettel várjuk Önt és gyermekét!


Hogyan kell jelentkezni? Mikor kell beiratkozni? - ezekre a kérdésekre igyekszünk választ adni az alábbiakban.

Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy óvodás gyermekük hamarosan iskolás lesz.
Nem kis feladat, de nagy felelősség kiválasztani azt az iskolát, amelyben gyermekük otthon érzik majd magukat és megtalálni azt a tanító nénit, aki biztonságot ad a mindennapokban, gazdagítja gyermekük személyiségét. Emellett megtanítja őket a tanulás és a munka szeretetére, a rendszerességre, a kooperatív gondolkodásmódra, a felmerülő problémák és konfliktusok kulturált kezelésére, egymás kölcsönös segítésére.

Döntésük meghozatala előtt kérem, hogy látogassanak el hozzánk, ismerjék meg minél alaposabban iskolánkat, tanulmányozzák Honlapunkat, hallgassák meg az ide járó tanulók szüleinek tapasztalatát, kérdezzék iskolánk pedagógusait, olvassák a helyi Krónika újság iskolánkról szóló híradásait is!


 

HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓ A BEIRATKOZÁSRÓL

Az iskolánk felvételi körzetei a 2019/2020. tanévre vonatkozóan az alábbi linken érhető el:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/hirek/a-2019-2020-tanevre-meghatarozott-altalanos-iskolai-felveteli-korzetek

MIT KELL TUDNI A BEIRATKOZÁSRÓL?

A tanköteles és iskolaérett gyermeket a szülő/gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott általános iskola első évfolyamára.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételére vonatkozóan elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A 2019/2020-AS TANÉVRE TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁS MÁR ELEKTRONIKUSAN IS INDÍTHATÓVÁ VÁLIK

2019. április 1-jétől a KRÉTA elektronikus ügyintézés modulja felhasználói segédletével lehetőségük van a gyermekük első osztályos beiratkozását online előkészíteni, azaz előzetes regisztrációt végezhetnek az Önök által kiválasztott általános iskolában.

FONTOS hangsúlyoznunk azonban, hogy emellett szükséges az intézményben a szülő személyes megjelenése és a dokumentumok bemutatása a beiratkozás idején.(2019. április 11-12. 8- 19 óra).


 

Az Online ügyintézés informatikai megvalósítása

Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszeréhez már rendelkezik belépési azonosítóval.

 • Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az „e-Ügyintézés” lehetőségét!
  e ugy
 • Válassza ki az „Ügyintézés indítása” menüt!
 • Kattintson a „Beiratkozás általános iskolába” menüpontra!
 • A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

Amennyiben NINCS iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:

 1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!
 2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!
 3. Belépés után válassza ki az „Ügyintézés indítása” menüt!
 4. Kattintson a „Beiratkozás általános iskolába” menüpontra!
 5. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából azt az általános iskolát, ahová beíratni kívánja gyermekét.

Az online beiratkozás NEM helyettesíti a személyes megjelenést, tehát a beíratási napon személyesen is meg kell jelenni a kiválasztott intézményben. Jogszabályi előírások miatt idén még beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat személyesen be kell mutatni az intézményben.

A ONLINE FELÜLETEN TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
  • óvodai szakvélemény;
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye esetén ennek dokumentuma;
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, amely tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – „A szülői felügyelet gyakorlása” – előírásai az irányadók.

MIT SZÜKSÉGES HOZNI A BEÍRATÁS NAPJÁRA?

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), illetve állandó bejelentett lakcím hiányában: tartózkodási hely igazolását
 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező NEM MAGYAR állampolgár esetén:
  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
  • tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
  • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BAH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).
 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítóját
 • A gyermek adókártyáját
 • A gyermek egészségügyi kiskönyvét (oltási könyv)
 • TAJ-kártyát
 • A szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.  Ez lehet óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, valamint a Szakértői Bizottság szakértői véleménye (sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek esetében).
 • Nyilatkozatot (otthon előzetesen kitöltött és aláírt) a szülői felügyeleti jog gyakorlásárólA Nyilatkozatmintát itt töltheti le.
 • Nyilatkozatot életvitelszerű tartózkodásról. A Nyilatkozatmintát itt töltheti le.
 • Akkor, ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik. Felhívom a figyelmet, hogy a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)
 • A kedvezményre jogosító „Határozatot” (RGYK, SNI, MÁK igazolás, családi pótlék)
 • Nyilatkozatot a hit- és erkölcstan oktatására vonatkozóan. A Nyilatkozatmintát itt töltheti le.
 • Döntéshozatal: idegen nyelv választásáról, illetve étkezéssel kapcsolatban.

HASZNOS INFORMÁCIÓK MÉG

Melyek iskolánk sajátosságai?

Békés Iskolaként bántalmazásellenes foglalkozásokon vesznek rész tanulóink.
Boldog Iskolaként a foglalkozásainkon a pozitív gondolkodás elsajátíttatására törekszünk.
Biztonságos Iskolaként balesetmegelőzési programokat szervezünk tanulóinknak.
Tehetségpontként kiemelten foglalkozunk a tehetséggondozással.

Elsőseink heti 1-1 órában idegen nyelvet, sakk-logikát, furulyát és néptáncot tanulnak tanulóink kötelező jelleggel. Délután foci osztályt szervez a Győrszentiváni SE tehetséges tanulóinknak. Második évfolyamtól hangszeres zene tanulására van lehetőség az iskolában, a Liszt Ferenc Zeneiskola tanárai tartják a foglalkozásokat.


 

 

EGYÉB HASZNOS TUDNIVALÓK

Mikor válik tankötelessé gyermeke?

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, illetve legkésőbb az azt követő évben (hetedik életévben) tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően (nyolcadik életév) válik tankötelessé.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Ki dönt a tankötelezettség kezdetéről?

Alapesetben az óvoda vezetője dönt a tankötelezettség kezdetéről. Így tehát ha a gyermek betölti a 6. életévét, a vezetőnek döntenie kell, hogy iskolába menjen-e vagy még egy évig óvodában maradjon. Amennyiben utóbbi lehetőség mellett dönt, majd egy év letelte után még mindig úgy véli, hogy a gyermek nem érett az iskolára, már a szakértői bizottság véleményét kell kérnie. A szakértői bizottság javaslata csak annak esetében szükséges, akit csak nyolcévesen kívánnak iskolába küldeni.

Abban az esetben, ha a gyermek nem járt óvodába, az iskolaérettségi vizsgálat alapján ugyancsak szakértői bizottság dönt.

Hogyan döntenek a tankötelezettség kezdetéről?

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, és ennek igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet részletesen meghatározza. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához.

Az óvodapedagógusok a gyermekek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján döntenek arról, hogy a gyermek elérte-e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Ideális esetben igazolást adnak arról, hogy gyermek iskolába mehet.

Ha egyértelműen úgy ítélik meg, hogy gyermek fejlettsége nem teszi lehetővé az iskolakezdést, akkor további egy év óvodáztatásról határoznak. Ha a dokumentumok alapján nem tudják egyértelműen megítélni a gyermek fejlettségét, akkor az iskolaérettség megállapítása céljából szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményeznek.

Mit tehet, ha nem ért egyet az óvoda döntésével?

Ha a szülő nem ért egyet az óvodával, és korainak találja a hatéves iskolakezdést, vagy éppen azzal nem ért egyet, hogy a gyermek további egy évig óvodában maradjon, szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményezhet a Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadóban (Nevelési Tanácsadó) 9023. Győr, Török István u. 36.

A vizsgálatot kérheti: a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából.

Az iskola igazgatója is kezdeményezheti a szakértői bizottság vizsgálatát, ha tudomást szerez arról, hogy a szülő nem értett egyet az óvoda döntésével. Erre azonban csak akkor van lehetőség, ha a kérdésben a szakértői bizottság korábban még nem hozott döntést.

Mikor kell beiratkozni az iskolába?

A körzetünkben bejelentett lakcímmel rendelkező gyerekeknek elég, ha szüleik a beíratás két napján jelennek meg az iskolában.

A nem körzetes gyerekek szüleit szintén erre kérjük!

Melyik iskolába kell beiratkozni?

A gyermeket beíratni a lakóhely szerint illetékes vagy a választott iskolába lehet. Az az általános iskola köteles felvenni a tanulót, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik a tanuló.

Az iskolák felvételi körzetét a kormányhivatalok határozták meg és tették közzé. A kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatta a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt körzetekről.

Ha iskolánk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, először a hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesítjük. A hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül felvehetők a különleges helyzetű a tanulók.

Különleges helyzetű az a tanuló, akiknek

 • testvére az iskola tanulója, vagy
 • szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
 • munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
 • az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

A különleges helyzet figyelembe vételét a törvényes képviselőnek írásban kell kérnie. A kérelmet az általános iskola igazgatója részére kell benyújtani, felvétel esetén a beiratkozás időpontjában, átvételkor a tanév során folyamatosan. A kérelemben fel kell tüntetni a különleges helyzetet megalapozó körülményt és mellékelni kell az azt igazoló dokumentumo(ka)t.

Ha iskolánk – a fenti sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meghívjuk.

Melyek a sorsolás szabályai?

A sorsolás a felvételi kérelmet benyújtók számára nyilvános. Helyszíne az iskola rendezvényterme.

A sorsolás lebonyolítása az alábbi tagokból álló sorsolási bizottság feladata:

 • a bizottság vezetője az intézmény igazgatója, vagy helyettese,
 • az alsós munkaközösség vezetője,
 • az intézmény Szülői szervezetének képviselője,
 • a leendő elsős tanítók,
 • jegyzőkönyvvezető.

A sorsolást az alábbi eljárásrend szerint végezzük:

 • A sorsolásról jegyzőkönyv készül, amit a Sorsolási bizottság tagjai az eseményt követően valamennyien aláírnak.
 • A sorsolás megkezdése előtt a résztvevő szülők tájékoztatása a sorsolás menetéről, valamint az érintett tanulói létszámról, továbbá a felvehető tanulók létszámáról.
 • Valamennyi résztvevő jelenléti íven igazolja részvételét.
 • Az intézmény igazgatójához érkezett kérelmek jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába. Az urnából a jelenlévő szülők közül önként vállalkozók, ennek hiányában a sorsolási bizottság 1 tagja egy borítékot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa a kérelmező szülő gyermekének nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül. Mindez addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek, illetve további 15 tartalék férőhely be nem töltődnek.
 • A megfelelő számú kihúzott név után egyben is ismertetni kell azoknak a nevét, akik a sorsolás útján felvételt nyertek. Ezt követően a ki nem húzott borítékok felnyitásával ismertetni kell azoknak a nevét is, akik nem nyertek felvételt. A fel nem vett tanulók névsorát is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
 • A Sorsolási bizottság vezetője megkérdezi a jelenlevőket, hogy észleltek-e szabálytalanságot. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy volt-e bármilyen zavaró esemény, észrevétel, hozzászólás, felvetés a sorsolás lebonyolításával kapcsolatban.

Ki dönti el, melyik osztályba kerül a gyermeke?

A mi iskolákba felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról azonban – az alsó tagozatos munkaközösség véleményének kikérésével – minden esetben az igazgató dönt. Természetesen, ha van rá lehetőség a szülők kérését minden iskolavezető igyekszik figyelembe venni.

Hogyan értesül az igazgató döntéséről?

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint dönt. A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót, vagy az elutasításról szóló határozatot az iskolaigazgató 2019. április 30-ig küldi meg a szülő részére. Az iskola igazgatója levélben értesíti a szülőt a felvételi kérelem elbírálásáról a döntést megalapozó indokolással és a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással együtt.

Mi történik, ha elmulasztja a beiratkozást?

A körzeti iskola igazgatója a kormányhivataltól kapott jegyzék alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.

 

Répásiné Hajnal Csilla
igazgató

 

   bazisintezmeny    dig temahet  tehetseg  bga logo szines boldog iskola logo